ربات آدم فضایی باز لایتیر 30cm

سخنگو با بیان بیش از 15 جمله

مفاصل گردن ، دست و پا متحرک

برند و کشور تولید کننده: Miscellaneous ، متفرقه
زمان ارسال: 1 روزه
تومان