ربات آدم فضایی باز لایتیر 30cm

سخنگو با بیان بیش از 15 جمله

مفاصل گردن ، دست و پا متحرک

تولید کننده: متفرقه ، چین
زمان ارسال: 1 الی 2 روزه
1,680,000 تومان