ترازو جیبی کامت 200

دقت اندازه گیری 0.01 گرم

اندازه گیری تا وزن 200 گرم

واحد سنجش اونس و گرم

سیستم خاموشی خودکار

زمان ارسال: فوری ( 1 الی 3 ساعت)
55,000 تومان