قوانین سایت

شرایط و ضوابط استفاده از سایت فروشگاه اینترنتی سرجات به شرح زیر می باشد و استفاده از سایت و ثبت سفارش به معنی توافق شما با این قوانین تلقی می گردد:

1. خرید کالا از این فروشگاه بر مبنای قوانین و آئین نامه های تجارت الکترونیک و با رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد.