هزینه ارسال

هزینه ارسال برای سفارش های تا 200 هزار تومان: 17000 تومان

هزینه ارسال برای سفارش های تا 400 هزار تومان: 15000 تومان

هزینه ارسال برای سفارش های تا 600 هزار تومان: 13000 تومان

هزینه ارسال برای سفارش های بالاتر از 600 هزار تومان: رایگان